Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018 r.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie się naszą firmą i naszymi produktami.
Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Przedsięwzięliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zarówno my, jak i nasi dostawcy przestrzegamy przepisów o ochronie danych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), niemiecką Federalną ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) i innymi przepisami.
Poniższe przepisy o ochronie danych mają na celu poinformować naszych użytkowników, w jaki sposób ich dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i ujawniane.
Naszą stronę internetową zwykle można odwiedzać bez podawania danych osobowych, np. aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i przejść na powiązane strony. Każdy dostęp do naszej strony internetowej oraz każde pobranie zapisanego na niej pliku jest rejestrowane. Dane są zapisywane na potrzeby wewnętrznych celów systemowych i statystycznych. Zapisywane są następujące dane: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, wielkość przesłanych danych, powiadomienie o zakończonym pobraniu, przeglądarka i domena pobierania. Jednak żadne dane osobowe nie są przesyłane; informacje te są zapisywane w innym miejscu niż dane osobowe, które mogły zostać przekazane. Ponadto zapisywane są adresy IP komputerów, na które pliki są pobierane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć poniżej:

1.    INFORMACJE KONTAKTOWE
Kontakt jest możliwy pod poniższym adresem:
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Strasse 17
77656 Offenburg, Niemcy
Tel.: +49 (0) 781 600-0
Fax: +49 (0) 781-600-2319
E-mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com

22.    GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe to informacje powiązane z tożsamością. Obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia i adres e-mail.
Poniżej znajdują się informacje na temat tego, które dane są przetwarzane i w jakim celu.

3.    CEL, WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE 
Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 par. 1 b RODO), udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: art. 6, par. 1 b RODO), do celów reklamowych (podstawa prawna: art. 6 par. 1 a RODO), a w szczególności do wysyłki newsletterów (pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę), udzielenia dostępu do pewnych informacji lub ofert albo do wykorzystania informacji i systemów komunikacji, również w ramach przepisów statutowych (podstawa prawna: art. 6 par. 1 c i f RODO).
Dane osobowe będą ujawniane lub przesyłane stronom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zamówienia lub zapytania ofertowego, np. w celu wysyłki zamówionych towarów albo jeśli wyrażono zgodę na przekazywanie danych. Strony trzecie nie mogą wykorzystywać przekazanych danych w żadnym innym celu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do porównywania lub uzupełniania danych osobowych z danymi uzyskanymi od stron trzecich w tym samym celu.
Dane osobowe zostaną ujawnione, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani (podstawa prawna: art. 6 par. 1 c RODO) lub zobowiązani decyzją sądu albo jeśli ujawnienie jest niezbędne do egzekwowania bądź ochrony naszych ogólnych warunków współpracy lub innych umów (podstawa prawna: art. 6 par. 1 f RODO). Ma to również zastosowanie w przypadku przetwarzania danych.
Dane nie będą ujawniane dla celów handlowych.
Nasi pracownicy i zatrudnieni przez nas wykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dostęp naszych pracowników do danych osobowych jest ograniczony do tych, którzy potrzebują tych danych do wypełnienia swoich obowiązków.
Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby przechowywać dane osobowe w taki sposób, by nie miały do nich dostępu strony trzecie. Ponieważ nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji drogą e-mailową, zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

4.    GROMADZONE DANE
a.    Formularz kontaktowy/serwisowy
Formularz serwisowy wymaga podania konkretnych danych, takich jak sprawa, nazwisko, imię, adres e-mail, nr telefonu.
Więcej informacji na temat tego formularza znajduje się w sekcji 5.
b.    Rejestracja newslettera
Po rejestracji newslettera adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany za jego zgodą do celów promocyjnych. Więcej informacji na temat newslettera można znaleźć w sekcji 6.
c.    Aplikowanie
Informacje na temat aplikowania można znaleźć w sekcji 7.

5.    FORMULARZ KONTAKTOWY/SERWISOWY
Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy lub serwisowy będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu odnośnie do kwestii opisanych w formularzu, aby przekazać informacje lub przetworzyć zapytanie. W związku z tym prosimy o wyrażenie następującej zgody:
„Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych lub przetworzenia mojego zapytania. Niniejszym potwierdzam też, że znam i akceptuję zapisy i wyjaśnienia zawarte w Polityce prywatności [łącze do Polityki prywatności]”.

6.    NEWSLETTER
Na naszej stronie internetowej oferujemy kilka możliwości zapisania się na nasz newsletter. Za pomocą tego biuletynu będziemy okresowo informować o najnowszych ofertach i kampaniach.
Po rejestracji na newsletter adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do celów reklamowych. W związku z tym prosimy o wyrażenie następującej zgody:
„Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera HOBART i informowanie mnie o aktualnych ofertach i promocjach. Niniejszym potwierdzam też, że znam i akceptuję zapisy i wyjaśnienia zawarte w Polityce prywatności [łącze do Polityki prywatności], w szczególności te w sekcji „Newsletter”. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość”.
Wysyłka newslettera jest realizowana przez wyspecjalizowanego usługodawcę. W tym celu przekazujemy usługodawcy niezbędne dane osobowe. Przetwarza on dane jedynie w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych i niezbędne zabezpieczenia.
Powyższą zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w dowolnym momencie, klikając łącze znajdujące się w każdym biuletynie.
Zapobiegawczo informujemy, że otrzymanie i/lub anulowanie newslettera nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami poza kosztami transmisji zgodnie ze stawkami operatora. Jednak mogą zdarzyć się przypadki, gdzie jednolite stawki nie mają zastosowania (np. w krajach pozaeuropejskich).

7.    APLIKOWANIE
Z radością przyjmujemy zgłoszenia osób, które chciałyby rozpocząć u nas pracę. Aplikujący przesyłają dane osobowe niezbędne w procesie zatrudniania pocztą lub drogą e-mailową (podstawa prawna: art. 26, par. 1, klauzula 1 niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
Kandydat wyraża zatem zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych jedynie na potrzeby rekrutacji. Otrzymane w ten sposób dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów obsługi zgłoszenia, a także traktowane jako poufne. Bez wyraźnej zgody kandydata nie będą one ujawniane stronom trzecim.
Jeśli kandydat zrezygnuje z dalszego procesu rekrutacji, może pisemnie w dowolnym momencie wycofać swoje zgłoszenie.
Po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wycofaniu zgłoszenia przez kandydata przekazane przez niego dane zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli aktualnie nie możemy zaproponować kandydatowi odpowiedniego stanowiska, ale sądzimy, że taka sposobność może pojawić się w przyszłości, zaoferujemy mu możliwość pozostawienia zgłoszenia w naszych dokumentach.
Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody w osobnej wiadomości e-mail lub pocztą (zgodnie z art. 6, par. 1 RODO). Kandydat może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania danych, a wówczas zostaną one natychmiast i nieodwracalnie usunięte.

8.    STOSOWANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu na stronach internetowych dostarczanej przez Google Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej, które pozwalają na analizę korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez plik cookie na ten temat są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na stronie włączona jest funkcja anonimizacji adresu IP, zostanie on w pierwszej kolejności skrócony przez Google w krajach Unii Europejskiej lub innych krajach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Pełen adres IP będzie przesyłany na serwer Google i tam skracany jedynie w szczególnych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te dane do oceny korzystania ze strony, przygotowania raportów na temat aktywności strony i świadczenia dodatkowych usług związanych z używaniem tej strony lub Internetu operatorowi strony internetowej. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Aby pliki cookie nie były przechowywane, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto istnieje sposób na uniknięcie zapisywania danych związanych z używaniem strony i generowanych przez pliki cookie (w tym adresu IP) oraz przesyłania ich do Google, a także uniemożliwienie Google przetwarzania tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9.    WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Wykorzystanie elementów YOUTUBE w trybie rozszerzonej ochrony danych.
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy materiały (filmy wideo) pochodzące z serwisu YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy należącej do Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Używamy wówczas trybu rozszerzonej ochrony danych oferowanego przez YouTube. Po kliknięciu filmu nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube, a przeglądarka otrzyma polecenie, aby wyświetlić treść na stronie.

Według informacji udzielonej przez serwis YouTube, w trybie rozszerzonej ochrony danych dane zostaną przekazane do serwisu YouTube tylko w przypadku obejrzenia filmu. Jeśli użytkownik w tym samym czasie jest zalogowany do serwisu YouTube, ta informacja zostanie zapisana na koncie YouTube. Aby tego uniknąć, należy wylogować się z serwisu YouTube przed odwiedzeniem naszej strony.

Więcej informacji zapewnionych przez Google na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć, klikając łącze:
policies.google.com/privacy

Google Maps
Korzystamy z Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej nazywanej „Google”. Google tworzy plik cookie za każdym razem, gdy uruchomiona zostaje funkcja Google Maps, aby w czasie wyświetlania strony internetowej przetworzyć ustawienia i dane użytkownika. Ten plik nie jest zazwyczaj usuwany przy zamknięciu przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że zostanie wcześniej usunięty ręcznie.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane w ten sposób, może wyłączyć usługę Google Maps, a dzięki temu zapobiec przesyłaniu danych do Google. Należy wówczas wyłączyć funkcję JavaScript przeglądarki. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że wówczas korzystanie z Google Maps będzie niemożliwe lub ograniczone.

Używanie Google Maps i informacji żądanych za pośrednictwem Google Maps odbywa się na zasadach określonych w warunkach korzystania Google policies.google.com/terms i dodatkowych warunkach na potrzeby Google Maps www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

10.    PLIKI COOKIE
A) Informacje ogólne
Aby usprawnić korzystanie z naszej strony i umożliwić dostęp do niektórych funkcji, wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre z nich są usuwane po wyłączeniu przeglądarki (pliki cookie sesji). Inne pozostają na urządzeniu i pozwalają nam lub firmom partnerskim rozpoznać przeglądarkę podczas kolejnej wizyty. Pliki cookie wykorzystujemy do personalizacji treści i reklam, a także analizy odwiedzin strony. Informacje na temat używania strony udostępniamy naszym partnerom w mediach społecznościowych w celu personalizacji reklam i na potrzeby przeprowadzania analiz. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: policies.google.com/technologies/partner-sites.

b) Zgoda
Klikając przycisk zgody, użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookie. Zgodę na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony, można wycofać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „Odrzuć cookie”. Jednak brak tej zgody może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

c) Kontrola po wyrażeniu zgody
Nawet jeśli wyrażono zgodę na wykorzystanie plików cookie, ich użycie można kontrolować i/lub je usuwać. Informacje na ten temat znajdują się między innymi tutaj: AllAboutCookies.org. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zapisanych plików cookie i skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby ich przechowywanie było niemożliwe. Jednak wówczas może się okazać, że wymagana jest ręczna zmiana niektórych ustawień przy każdej wizycie, a niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy zapoznać się również z punktem d).

d) Podstawa prawna
Podstawę prawną do wykorzystywania przez nas plików cookie stanowi art. 6 par. 1 f) RODO. Jak opisano w punktach a–c, mamy uzasadnione prawo do używania plików cookie, ponieważ jest to niezbędne do osiągnięcia naszych celów (np. uzasadnione prawo do analizy zachowań użytkownika na potrzeby optymalizacji korzystania ze strony i naszych reklam). Sprawdziliśmy, czy zainteresowanie użytkowników naszą stroną przeważa nad korzystaniem z plików cookie. Ogólna ocena tej analizy pokazuje, że tak się nie dzieje.

11.    USUWANIE
Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody na ich przechowywanie, jeśli ta wiedza nie jest już potrzebna do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, lub gdy ich dalsze przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów. Dzieje się tak, chyba że wymogi statutowe przechowywania zabraniają usuwać dane, wówczas nie będą one usuwane, lecz blokowane.

12.    PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może w szczególności zażądać informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, przewidzianego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do reklamacji, pochodzenia danych, jeśli sami ich nie zgromadziliśmy, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a jeśli to konieczne, prawo do uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.
Jeśli dane są niepoprawne, użytkownik może zażądać ich korekty lub uzupełnienia.
Ma prawo również zażądać ich usunięcia, jeśli dane nie są niezbędne do wyegzekwowania prawa do swobody wypowiedzi i dostępu do informacji, zgodności z obowiązującymi przepisami, z tytułu interesu publicznego lub żądania, wykonania albo obrony roszczeń prawnych. Prośba o usunięcie danych zostanie niezwłocznie wypełniona, ale zachowując wszelkie statutowe przepisy dotyczące przechowywania danych.
Użytkownik może poprosić o ograniczenie przetwarzania danych, jeśli dojdzie do sporu odnośnie do ich dokładności, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, dane nie są już nam potrzebne, ale użytkownikowi tak w celu żądania, ochrony lub obrony roszczeń prawnych albo wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
Jeśli wyrażono zgodę na wykorzystanie danych osobowych, można ją w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Użytkownik ma prawo do przenoszalności danych. W przypadku prośby użytkownika dostarczymy jego dane w formacie do przetwarzania maszynowego.
Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1, klauzula 1 f RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją podstawy dotyczące danej sytuacji lub jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W drugim przypadku użytkownik ma prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas uwzględniony bez konieczności podawania konkretnej sytuacji.
Wszelkie prośby o informacje, usunięcie itd. lub sprzeciw wobec przetwarzania danych powinny być kierowane do inspektora ochrony danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych poniżej.
Jeśli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie danych, może również zwrócić się do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych w naszym przypadku to:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart, Niemcy
Będziemy jednak wdzięczni za kontakt z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości.


13.    ŁĄCZA
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje zewnętrznych łączy zamieszczonych na naszej stronie.
Dokładamy wszelkich starań, aby łącza do innych witryn znajdujące się na naszej stronie spełniały nasze standardy ochrony i bezpieczeństwa danych. Jednak nie mamy wpływu na zgodność innych dostawców z przepisami ochrony i bezpieczeństwa danych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych zamieszczonymi na stronach innych usługodawców.

14.    UJAWNIENIE DANYCH STRONOM TRZECIM LUB PAŃSTWOM TRZECIM
Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez podstawy prawnej. Nie przekażemy danych państwom trzecim, chyba że użytkownik znajduje się za granicą lub jest to konieczne w celu realizacji umowy. Wyjątkami od tej zasady są narzędzia analityczne określone w niniejszym dokumencie (sekcje 8, 9 i 10).

15.    DZIECI I MŁODZIEŻ
Osoby nieletnie poniżej 18. roku życia nie powinny przesyłać do nas żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Ponadto podkreślamy, że nie prosimy o dane osobowe dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich ani nie ujawniamy ich stronom trzecim.

16.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Stosujemy najnowsze rozwiązania techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych – w szczególności, aby chronić dane osobowe przed ryzykiem przekazania i pozyskania ich przez strony trzecie. Środki te zostały aktualizowane w celu dostosowania ich do bieżących wymagań.

17.    ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój technologiczny. W takim przypadku informacja na temat ochrony danych zostanie stosownie zaktualizowana. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na bieżącą wersję naszego oświadczenia o ochronie danych.

18.    USUWANIE
Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody na ich przechowywanie, jeśli ta wiedza nie jest już potrzebna do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, lub gdy ich dalsze przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów. Dzieje się tak, chyba że wymogi statutowe przechowywania zabraniają usuwać dane, wówczas nie będą one usuwane, lecz blokowane.

19.    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, WŁĄCZNIE Z PROFILOWANIEM
Nie stosujemy zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

20.    KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
drogą e-mailową – datenschutz@hobart.de lub pocztą –
HOBART GmbH, Datenschutzbeauftragter, Robert-Bosch-Strasse 17, 77656 Offenburg, NIemcy.

 

top