Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

Dokumenty i informacja prawna firmy HOBART

Dane zgodne z sekcją 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (Telemediengesetz [TMG]):

Nazwa i adres

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
Niemcy

Dane kontaktowe firmy HOBART

Tel.: +49 781 600-0
Fax: +49 781 600 2319
E-mail: info@hobart.de
Strona internetowa: www.hobart.de

Kadra zarządzająca

Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

Dane rejestrowe

Wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego we Freiburgu<br/> pod numerem HRB 472047

Numer identyfikacji podatkowej VAT

DE 812874044

Informacje i/lub oświadczenia zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są niewiążące. Hobart GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność treści. Nie ma gwarancji ani zapewnienia, że produkt będzie posiadał wymienione funkcje. Treść tej strony internetowej nie może stanowić podstawy żadnych roszczeń prawnych. Błędy będą korygowane natychmiast po otrzymaniu informacji. Opóźnienie w aktualizacji oznacza, że treść strony może nie być aktualna. Odnośnie do danych technicznych i dostępności produktów prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Łącza do innych stron internetowych nie są monitorowane przez cały czas. W związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za treść zamieszczoną na stronach, do których te łącza prowadzą.

Pobierane dane

Firma HOBART GmbH nie bierze odpowiedzialności za możliwe błędy w danych lub oprogramowaniu, które są pobierane z niniejszej strony internetowej.

Prawa autorskie i inne specjalne prawa ochronne

Treść niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Kopię informacji zawartych na tej stronie internetowej można przechowywać na jednym komputerze w celach niekomercyjnych i do użytku prywatnego. Grafiki, tekst, logo, obrazy i inne mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, wysyłane, przesyłane lub wykorzystywane jedynie za zgodą firmy HOBART GmbH. Nazwy produktów i firm mogą być zarejestrowanymi nazwami handlowymi lub markami. Ich nieautoryzowane użycie może skutkować roszczeniami o odszkodowanie i zabezpieczenie roszczeń.

Odpowiedzialność

Firma HOBART GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w szczególności za bezpośrednie ani pośrednie szkody wynikowe, utratę danych, utratę zysków ani przestoje systemu czy produkcji wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej lub pobranych danych. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli szkody będące efektem korzystania z niniejszej strony internetowej wynikają z zamierzonego lub rażącego zaniedbania.

Prawa autorskie

Tekst, obrazy, filmy, pliki audio i inne informacje tutaj opublikowane są objęte prawem autorskim firmy HOBART GmbH. Kopiowanie ich w całości lub części bez zgody firmy HOBART GmbH jest niedozwolone.

Pomysł, projekt i wdrożenie obecności w Internecie

Columbus Interactive GmbH
Tel: +49 751 99923444
hello@columbus-interactive.de
www.columbus-interactive.de

Wdrożenie

HOBART GmbH<br/> 77656 Offenburg<br/> Niemcy<br/> @2022 HOBART

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z administratorem strony.<br/> E-mail

Uwaga

To jest tłumaczenie. Jedynie wersja niemieckojęzyczna jest wiążąca.

top