Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

SIECI

Zachęcanie do współpracy – tworzenie przyszłości:
Dzięki bliskiej współpracy z profesjonalistami chcemy dalej zmieniać sektor wyposażenia kuchni, optymalizować procesy i podnosić standardy.

 

DEHOGA Bundesverband – Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji

Stowarzyszenie DEHOGA jest podzielone na 17 stowarzyszeń krajowych i dwa stowarzyszenia branżowe: Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli (IHA) i UNIPAS (unię zarządców oddziałów usług obsługi podróżnych). Ponadto organizacje branżowe w federalnym stowarzyszeniu DEHOGA reprezentują konkretne potrzeby swoich członków.

Zobacz stronę internetową

 

VdF – stowarzyszenie planistów branżowych

Stowarzyszenie planistów branżowych (VdF) jest największą organizacją w Niemczech skupiającą planistów dużych powierzchni kuchennych, która reprezentuje ich interesy w niemal każdym sektorze.

Zobacz stronę internetową

 

FCSI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Branży Spożywczej

Profesjonalne doradztwo i planowanie we wszystkich sektorach branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej na dużą skalę.

Zobacz stronę internetową

 

GGKA – profesjonalne stowarzyszenie branży gastronomicznej i kuchennego sprzętu wielkogabarytowego

Profesjonalne stowarzyszenie GGKA jest grupą handlowo-polityczną reprezentującą interesy firm działających w obszarze branży gastronomicznej i kuchennego sprzętu wielkogabarytowego. Jego celem jest promocja handlu i zapewnianie równych szans dla członków GGKA.

Zobacz stronę internetową

 

Hygiene-Netzwerk GmbH & Co. KG

Hygiene-Netzwerk to połączenie firm działających w sektorze higieny i oferujących usługi sanitarne, szkolenia w zakresie higieny, certyfikacje sanitarne i produkty sanitarne na terenie Niemiec.

Zobacz stronę internetową

 

HGK – zakupy na potrzeby hoteli i branży gastronomicznej

HGK to wiodąca spółka zakupowa dla firm z branży hotelarskiej i restauracyjnej, która informuje o efektywnych zakupach łączonych i preferencyjnych warunkach w sektorze artykułów spożywczych, niespożywczych, inwestycji i usług.

Zobacz stronę internetową

 

ZVEI – centralne stowarzyszenie inżynierii elektrycznej i przemysłu elektrycznego / specjalistyczny oddział profesjonalnych technik zmywania

ZVEI reprezentuje wspólne interesy ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe przemysłu elektrycznego i zrzeszonych dostawców usług. W 2014 roku stowarzyszenie ZVEI założyło specjalistyczny oddział komercyjnych technik zmywania.

Zobacz stronę internetową

 

AK GGS – grupa robocza profesjonalnych technik zmywania

Głównym celem grupy AK GGS jest niezależne przygotowywanie i dostarczanie informacji istotnych dla firm z branży komercyjnych technik zmywania.

Zobacz stronę internetową

 

ICA – Instytut Sztuki Kulinarnej

Celem Instytutu Sztuki Kulinarnej i jego akademii jest przeciwdziałanie stale pogłębiającemu się niedoborowi wykwalifikowanego personelu.

Zobacz stronę internetową

 

AGÖ – grupa robocza dużych powierzchni kuchennych w Austrii

AGÖ to zarejestrowane stowarzyszenie dbające o interesy branży cateringowej.

Zobacz stronę internetową

 

WKO-IGÖ – grupa interesów austriackich dostawców kuchennego sprzętu wielkogabarytowego

IGÖ zrzesza dostawców kuchennego sprzętu wielkogabarytowego. Skupia się na profesjonalnym planowaniu powierzchni kuchennych, szkoleniach, edukacji i edukacji uzupełniającej, polityce uczciwego handlu i pracy zgodnej ze standardami.

Zobacz stronę internetową

 

Zrzeszenie kontrolerów jakości żywności w Badenii-Wirtembergii

Stowarzyszenie zrzesza kontrolerów jakości żywności poszczególnych biur w Badenii-Wirtembergii.

Zobacz stronę internetową

 

KVD – niemieckie stowarzyszenie dostawców usług serwisowych

KVD jest największym w Europie stowarzyszeniem menedżerów, ekspertów i adeptów usług serwisowych różnych branż.

Zobacz stronę internetową

 

top