Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

Wytyczne i standardy

Niemieckie prawo dotyczące opakowań

Niemieckie prawo dotyczące opakowań (VerpackG) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Jako producent zobowiązany do uczestniczenia w tym systemie musimy być zarejestrowani w organie centralnym (LUCID) www.verpackungsregister.org
Firma Hobart GmbH jest tam zarejestrowana pod numerem DE4965328200730. Naszym wieloletnim partnerem w zakresie opakowań podlegających udziałowi w tym systemie jest firma Reclay Systems GmbH.Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami.

 

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego

Świadomość ekologiczna jest integralną częścią naszej wizji. Dlatego też wypełniamy obowiązki wynikające z europejskiej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) i w związku z tym uprzejmie informujemy, że starego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać jako odpadu z gospodarstw domowych. Konsumenci są prawnie zobowiązani do przekazania takich odpadów do odpowiedniego punktu zbiórki. Należy pamiętać, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (B2B) nie może być utylizowany w punktach zbiórki komunalnej. Chętnie udzielimy porad w sprawie odpowiednich możliwości utylizacji. Symbol kosza na śmieci oznacza, że stary sprzęt elektryczny nie może być wyrzucany jako odpad z gospodarstwa domowego. Stary sprzęt może zawierać zanieczyszczenia, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Stary sprzęt jest poddawany recyklingowi, ponieważ zawiera ważne surowce. Nasz numer rejestracyjny WEEE to DE 18913537
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Sekcja 33 rozporządzenia Unii Europejskiej REACH (WE) nr 1907/2006 nakłada na każdego dostawcę obowiązek poinformowania konsumentów, czy w produkcie znajdują się substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie. Lista kandydacka (baza danych ECHA) substancji wzbudzających szczególnie duże obawy jest sporadycznie dostosowywana do aktualnego stanu techniki. Szybko reagujemy na te zmiany. Według dostępnych nam informacji, niektóre produkty HOBART posiadają składniki zawierające ołów (CAS 7439-92-1) jako pierwiastek stopowy, np. w brązie, w stężeniach większych niż 0,1 % masy. Zastosowanie tej substancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli jest używana zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani zdrowia. Instrukcje bezpieczeństwa nie są konieczne.Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami.

top