Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

Polityka jakościowa, środowiskowa i energetyczna

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Firma HOBART GmbH jest zaangażowana w:

 • Ochronę środowiska i oszczędność zasobów i energii na wszystkich polach aktywności biznesowej w zasięgu wpływów organizacji.
   
 • Sprawianie, aby zarządzanie jakością, ochroną środowiska i energią stało się odpowiedzialnością i obowiązkiem zarządu firmy oraz poddawanie tego procesu stałemu doskonaleniu.
   
 • Identyfikację potencjalnych zagrożeń i szans (oraz odpowiednie zajmowanie się nimi) w kwestii jakości, ochrony środowiska, wykorzystania energii, zużycia energii oraz wydajności energetycznej, zgodnie z naszymi wiążącymi zobowiązaniami.
   
 • Realizację celów związanych z jakością, środowiskiem i energią wymaganych przez klientów i wyznaczanych przez firmę.
   
 • Stałą poprawę wydajności energetycznej oraz ograniczanie wpływu na środowisko poprzez uzyskiwanie wydajnych energetycznie produktów o wysokiej jakości, biorąc jednocześnie pod uwagę czynniki ekonomiczne i uwzględniając kwestie środowiska i udziałowców przy planowaniu i wdrażaniu procesów.
   
 • Wykorzystywanie i dalszy rozwój certyfikowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Do certyfikatów

top