Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 18
.05.2021

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie się naszą firmą i naszymi produktami.

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Przedsięwzięliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zarówno my, jak i nasi dostawcy, przestrzegamy przepisów o ochronie danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) i innymi przepisami.

Poniższe przepisy o ochronie danych mają na celu poinformować naszych użytkowników, w jaki sposób ich dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i ujawniane.

Naszą stronę internetową zwykle można odwiedzać bez podawania danych osobowych, np. aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i przejść na powiązane strony. Każdy dostęp do naszej strony internetowej oraz każde pobranie zapisanego na niej pliku są rejestrowane. Dane są zapisywane na potrzeby wewnętrznych celów systemowych i statystycznych. Zapisywane są następujące dane: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o zakończonym pobieraniu, przeglądarka i domena pobierania. Nie są jednak wówczas przesyłane żadne dane osobowe; informacje te są zapisywane w innym miejscu niż dane osobowe, które mogły zostać nadesłane. Ponadto zapisywane są adresy IP komputerów, na które pliki są pobierane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć poniżej:

1. DANE KONTAKTOWE
Nasze dane kontaktowe są następujące:

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
Niemcy
Telefon: +49 781 600-0
Faks: +49 781 600 2319
E-mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de
 

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH
Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje związane z tożsamością użytkownika. Obejmują one m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia i adres e-mail.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat tego, które dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu.

3. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Wszelkie udostępniane nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO) i obsługi klienta (przyjmowanie i realizacja zamówień, kontakt itp.) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO), w ramach działań reklamowych podejmowanych w stosunku do użytkowników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) oraz w celu umożliwienia im udziału w wydarzeniach, szkoleniach, webinariach itp. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) bądź dostępu do określonych informacji lub ofert, albo na potrzeby naszych systemów informatycznych i komunikacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO), jak również w ramach praw i obowiązków ustawowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą ujawniane lub przesyłane stronom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zamówienia lub zapytania ofertowego, np. w celu wysyłki zamówionych towarów albo jeśli wyrażono zgodę na przekazywanie danych. Strony trzecie nie mogą wykorzystywać przekazanych danych w żadnym innym celu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do porównywania lub uzupełniania danych osobowych z danymi uzyskanymi od stron trzecich w tym samym celu.

Dane osobowe zostaną ujawnione, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani (podstawa prawna Art.6 par. 1 c RODO) lub jeśli będziemy do tego zobowiązani do tego decyzją sądu lub jeśli ujawnienie jest niezbędne do zapewnienia i ochrony naszych warunków współpracy lub innych umów (podstawa prawna Art.6 par. 1 f RODO). Ma to również zastosowanie w przypadku przetwarzania danych.

W razie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, słusznym interesem jest tutaj przekazywanie informacji o produktach, webinariach/szkoleniach, usługach itd. i/lub firmach, albo umożliwienie udziału w takich webinariach/seminariach i nawiązywanie relacji handlowych z użytkownikami.

Dane nie będą ujawniane w celach handlowych.

Nasi pracownicy i zatrudnieni przez nas wykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko ci spośród naszych pracowników, którzy potrzebują tych danych do wypełnienia swoich obowiązków.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby przechowywać dane osobowe w taki sposób, by nie miały do nich dostępu strony trzecie. Ponieważ nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji drogą e-mailową, zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

4. GROMADZONE DANE
a) Formularz kontaktowy/zgłoszeniowy
Nasz formularz kontaktowy/zgłoszeniowy wymaga podania konkretnych danych, takich jak sprawa, nazwisko, imię, adres e-mail, nr telefonu itp.

Więcej informacji na temat tego formularza znajduje się poniżej.

b) Rejestracja na newsletter
Po rejestracji na newsletter adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do celów reklamowych. Więcej informacji na temat newslettera można znaleźć w sekcji „Newsletter”.

c) Aplikowanie
Informacje na temat aplikowania można znaleźć w sekcji „Aplikowanie”.

d) Rejestracja na szkolenia
Nasz „formularz zgłoszeniowy” wymaga podania konkretnych danych, takich jak nazwisko, imię, adres e-mail, nr telefonu itp.

5. FORMULARZ KONTAKTOWY/ZGŁOSZENIOWY
Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu odnośnie do kwestii opisanych w formularzu, aby przekazać informacje lub przetworzyć zapytanie. W związku z tym prosimy o wyrażenie następującej zgody:

„Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych lub przetworzenia mojego zapytania. Niniejszym potwierdzam też, że znam i akceptuję zapisy i wyjaśnienia zawarte w Polityce prywatności [łącze do Polityki prywatności].”

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak użytkownik nie przekaże nam swoich danych, nie będziemy w stanie skontaktować się z nim, wysłać mu informacji, przetworzyć jego zapytania ani zrealizować innych celów, o których mowa powyżej, a także nie będziemy w stanie nawiązać z nim jakiejkolwiek relacji handlowej.

7. NEWSLETTER
Na naszej stronie internetowej oferujemy kilka możliwości zapisania się na nasz newsletter. Za pomocą tego newslettera będziemy okresowo informować o najnowszych ofertach i kampaniach.

Po rejestracji na newsletter adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do celów reklamowych. W związku z tym prosimy o wyrażenie następującej zgody:

„Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera HOBART i informowanie mnie o aktualnych ofertach i promocjach. Niniejszym potwierdzam też, że znam i akceptuję zapisy i wyjaśnienia zawarte w Polityce prywatności [łącze do Polityki prywatności], w szczególności te w sekcji „Newsletter”. Zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.”

Wysyłka newslettera jest realizowana przez wyspecjalizowanego usługodawcę. W tym celu przekazujemy usługodawcy niezbędne dane osobowe. Przetwarza on dane jedynie w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych i niezbędne zabezpieczenia.

Powyższą zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w dowolnym momencie. W każdym newsletterze znajduje się łącze pozwalające na wycofanie zgody.

Zapobiegawczo informujemy, że otrzymanie i/lub anulowanie newslettera nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami poza kosztami transmisji zgodnie ze stawkami operatora. Jednak mogą zdarzyć się przypadki, gdzie jednolite stawki nie mają zastosowania (np. w krajach pozaeuropejskich).

8. APLIKOWANIE
Z radością przyjmujemy zgłoszenia osób, które chciałyby rozpocząć u nas pracę. Aplikujący przesyłają dane osobowe niezbędne w procesie zatrudniania pocztą lub drogą e-mailową (podstawa prawna: art. 26, ust. 1, pkt. 1 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)).

Kandydat wyraża zatem zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych jedynie dla celów rekrutacji. Otrzymane w ten sposób dane będą zbierane, przetwarzane i wykorzystane wyłącznie dla celów obsługi zgłoszenia. Dane będą wykorzystywane z zachowaniem poufności. Bez wyraźnej zgody kandydata dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim.

Jeśli kandydat zrezygnuje z dalszego procesu rekrutacji przez Internet, może pisemnie w dowolnym momencie wycofać swoje zgłoszenie.

Po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wycofaniu zgłoszenia przez kandydata przekazane przez niego dane zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli aktualnie nie możemy zaproponować kandydatowi odpowiedniego stanowiska, ale sądzimy, że taka sposobność może pojawić się w przyszłości, zaoferujemy mu możliwość pozostawienia zgłoszenia w naszych dokumentach.

Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody w osobnej wiadomości e-mail lub pocztą (zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie takich danych, a wówczas zostaną one niezwłocznie i nieodwracalnie usunięte.

9. KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ANALITYCZNYCH
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy ruchu na stronach internetowych dostarczaną przez Google Inc („Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej, które pozwalają na analizę korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na stronie włączona jest funkcja anonimowego adresu IP, adres IP zostanie w pierwszej kolejności skrócony przez Google w krajach Unii Europejskiej lub innych krajach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Pełen adres IP będzie przesyłany na serwer Google i tam skracany jedynie w szczególnych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te dane do oceny korzystania z witryny, przygotowania raportów na temat aktywności w witrynie i na potrzeby świadczenia dodatkowych usług związanych z witryną oraz wykorzystaniem zasobów Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP komputera przesłany przez przeglądarkę jako część narzędzi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Aby pliki cookie nie były przechowywane, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże chcielibyśmy podkreślić, że w takim przypadku wykorzystanie w pełni wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe. Ponadto można uniknąć zapisywania danych związanych z wykorzystaniem witryny i generowanych przez pliki cookie (w tym adresu IP komputera) oraz przesyłania ich do Google, a także uniemożliwić Google przetwarzania tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki pod poniższym łączem. Aktualne łącze to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wiredminds
Nasza witryna korzysta z technologii kodowania pikseli firmy Wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W ramach tego procesu mogą być gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane, na podstawie których są tworzone profile użytkowników występujących pod pseudonimem. Zawsze, gdy jest to możliwe i uzasadnione, takie profile użytkowników są całkowicie anonimowe. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej osoby odwiedzającej i służące do rozpoznawania takiej przeglądarki. Dane, które mogą obejmować także dane osobowe, są gromadzone i przesyłane do firmy Wiredminds lub zbierane przez nią bezpośrednio. Firma Wiredminds może wykorzystywać informacje związane z odwiedzaniem witryn internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane uzyskane w ten sposób nie będą wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających niniejszą witrynę bez uzyskania odrębnej zgody tych osób i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadaczy pseudonimów. Zapisywane adresy IP są natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr.

Używanie pikseli Facebooka
Nasza strona używa pikseli „Website Custom Audiences” z sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. To oznacza, ze piksele z Facebooka są zintegrowane z naszymi stronami internetowymi. Integracja pikseli Facebooka umożliwia nam prezentowanie ukierunkowanych reklam i optymalizację tego procesu, a także pomiar zasięgu naszych działań marketingowych. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 lit 1f RODO. Podczas odwiedzin naszej strony piksel Facebooka łączy Twoją przeglądarkę z serwerem Facebooka i zapisywany jest plik cookie. To informuje Facebooka o odwiedzinach naszej strony na podstawie Twojego adresu IP. Jeśli posiadasz konto na Facebooku, Facebook może powiązać tę informację z Twoim profilem i skorzystać z niej w celu wyświetlenia ukierunkowanych reklam, chyba że wcześniej zgłoszony został sprzeciw wobec takich działań w ustawieniach profilu na Facebooku.

Należy zwrócić uwagę, że jako operator niniejszej strony nie posiadamy informacji dotyczących treści przekazanych danych ani ich wykorzystaniu przez Facebooka. Możemy jedynie wybrać, jakiej grupie użytkowników (np. wg wieku i zainteresowań) chcemy, aby wyświetlane były nasze reklamy. W tym procesie używamy jednej z dwóch metod zapewnianych nam przez Custom Audiences. W tym przypadku żadne rekordy danych, szczególnie adresy e-mail naszych użytkowników nie są przekazywane Facebookowi w formie zaszyfrowanej lub nieszyfrowanej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Jeśli chcesz sprzeciwić się używaniu technologii Facebook Website Custom Audiences, możesz to zrobić tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, klikając łącze: Cookie options.

Użycie tagu „LinkedIn Insight Tag”
Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia „LinkedIn Insight Tag” zapewnianego przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Polega ona na zapisaniu pliku cookie na Twoim urządzeniu, który umożliwia gromadzenie danych, w szczególności adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, a także aktywności na stronie (np. wyświetleń stron). Dane są jednak szyfrowane, w ciągu siedmiu dni anonimizowane, a zanominizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni.

LinkedIn nie udostępnia firmie HOBART żadnych danych osobowych związanych z użytkowaniem narzędzia „LinkedIn Insight Tag” ani żadnych powiązanych narzędzi. Prezentuje wyłącznie zanonimizowane raporty o grupie docelowej strony i o skuteczności reklam. Możemy także przeprowadzać retargetowanie za pomocą LinkedIn Insight Tag. Umożliwia nam to wyświetlanie ukierunkowanych reklam na stronach innych niż nasza, bez identyfikowania użytkownika jako odwiedzającego naszą stronę.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez LinkedIn znajduje się w Polityce prywatności LinkedIn. Jest ona dostępna tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=lithograph_footer-privacy-policy 

Jeśli posiadasz konto LinkedIn, za pomocą ustawień konta możesz zarządzać przetwarzaniem Twoich danych osobowych do celów reklamowych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, klikając łącze: Cookie options.

10. WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wykorzystanie elementów YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy materiały (filmy wideo) pochodzące z serwisu YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy należącej do Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Używamy wówczas trybu rozszerzonej ochrony danych oferowanego przez YouTube. Po kliknięciu filmu nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube, a przeglądarka otrzyma polecenie, aby wyświetlić treść na stronie internetowej.

Według informacji udzielonej przez serwis YouTube, w trybie „rozszerzonej ochrony danych” dane zostaną przekazane do serwisu YouTube tylko w przypadku obejrzenia filmu. Jeśli użytkownik w tym samym czasie jest zalogowany do serwisu YouTube, ta informacja zostanie zapisana na koncie YouTube. Aby tego uniknąć, należy wylogować się z serwisu YouTube przed odwiedzeniem naszej strony.

Więcej informacji zapewnionych przez Google na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć, klikając łącze:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Korzystanie z usługi Google Maps

Korzystamy z Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej nazywanej „Google”. Google tworzy plik cookie za każdym razem, gdy uruchomiona zostaje funkcja Google Maps, aby w czasie wyświetlania strony internetowej przetworzyć ustawienia i dane użytkownika. Ten plik nie jest zazwyczaj usuwany przy zamknięciu przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że zostanie wcześniej usunięty ręcznie.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane w ten sposób, może wyłączyć usługę Google Maps, a dzięki temu zapobiec przesyłaniu danych do Google. Należy wówczas wyłączyć funkcję JavaScript przeglądarki. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że wówczas korzystanie z Google Maps będzie niemożliwe lub ograniczone.

Korzystanie z usługi „Google Maps” i informacje żądane za jej pośrednictwem podlegają regulaminowi Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=en

oraz postanowieniom dodatkowym dotyczącym usługi „Google Maps”

https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html..

11. PLIKI COOKIE

a) Informacje ogólne

Aby usprawnić korzystanie z naszej strony i umożliwić dostęp do niektórych funkcji, wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre z nich są usuwane po wyłączeniu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pozostają na urządzeniu i pozwalają nam lub firmom partnerskim rozpoznać przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Pliki cookie wykorzystujemy do personalizacji treści i reklam, a także analizy odwiedzin strony. Informacje na temat używania strony udostępniamy naszym partnerom w mediach społecznościowych w celu personalizacji reklam i na potrzeby przeprowadzania analiz. Po kliknięciu łącza „Więcej informacji” w oknie podręcznym dotyczącym plików cookie zostaną wyświetlone dodatkowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie.

b) Zgoda

Klikając przycisk zgody, użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookie. Zgodę na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony, można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Odrzuć”. Jednak brak tej zgody może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

c) Kontrola po wyrażeniu zgody

Nawet po wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie użytkownik zachowuje kontrolę nad nimi i może je usunąć. Można usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na komputerze, a w większości przeglądarek można wyłączyć ich zapisywanie. Jednak wówczas może się okazać, że wymagana jest ręczna zmiana niektórych ustawień przy każdej wizycie, a niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy zapoznać się również z punktem d).

d) Podstawa prawna

Podstawą prawną do korzystania z plików cookie jest zgoda użytkownika. Z jednego lub wielu plików cookie będziemy korzystać tylko po wyrażeniu na to zgody przez użytkownika w oknie podręcznym dotyczącym plików cookie, wyświetlanym przy odwiedzaniu naszej witryny. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 6 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, klikając łącze: Cookie options.

12. USUWANIE

Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody na ich przechowywanie, jeśli ta wiedza nie jest już potrzebna do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, lub gdy ich dalsze przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów. Ma to zastosowanie, o ile wymogi ustawowe w sprawie przechowywania danych nie zabraniają ich usuwania, gdyż w takim przypadku nie będą one usuwane, lecz blokowane.

13. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w szczególności zażądać informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanego okresu przechowywania, przysługującego prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do złożenia zażalenia, pochodzenia danych, jeśli zostały uzyskane od osoby trzeciej, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a jeśli to konieczne, szczegółowych informacji na ten temat.

Jeśli dane są niepoprawne, użytkownik może zażądać ich korekty lub uzupełnienia.

Ma prawo również zażądać ich usunięcia, jeśli nie są niezbędne do wyegzekwowania prawa do swobody wypowiedzi i dostępu do informacji, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, ochrony interesu publicznego lub realizacji wniosku publicznego albo wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Prośba o usunięcie danych zostanie niezwłocznie wypełniona, ale z poszanowaniem wszelkich przepisów dotyczących przechowywania danych.

Użytkownik może poprosić o ograniczenie przetwarzania danych, jeśli kwestionuje ich dokładność, uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadza się na ich usunięcie, dane nie są już nam potrzebne, ale są potrzebne jemu w celu wysunięcia, ochrony lub obrony roszczeń prawnych, albo sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO.

Jeśli wyrażono zgodę na wykorzystanie danych osobowych, można ją w dowolnym momencie cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik ma prawo do przenoszalności danych. W przypadku prośby użytkownika dostarczymy jego dane w formacie do przetwarzania maszynowego.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie słusznego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją podstawy dotyczące danej sytuacji lub jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo sprzeciwu, które zostanie przez nas uszanowane bez potrzeby wskazywania konkretnej sytuacji.

Wszelkie prośby o informacje, usunięcie itd. lub sprzeciw wobec przetwarzania danych powinny być kierowane do inspektora ochrony danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie danych, może również zwrócić się do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych w naszym przypadku to:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Będziemy jednak wdzięczni za kontakt z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

14. ŁĄCZA

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje zewnętrznych łączy zamieszczonych na stronach naszej witryny internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby łącza do innych witryn znajdujące się na naszej stronie spełniały nasze standardy ochrony i bezpieczeństwa danych. Jednak nie mamy wpływu na zgodność innych dostawców z przepisami ochrony i bezpieczeństwa danych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych zamieszczonymi w witrynach innych dostawców.

15. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOM TRZECIM LUB PAŃSTWOM TRZECIM

Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez podstawy prawnej. Nie przekażemy danych państwom trzecim, chyba że użytkownik znajduje się za granicą lub jest to konieczne w celu realizacji umowy. Wyjątkami od tej zasady są narzędzia analityczne określone w niniejszym dokumencie (patrz punkty 9, 10 i 11).

16. DZIECI I MŁODZIEŻ

Osoby nieletnie poniżej 18. roku życia nie powinny przesyłać do nas żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Ponadto podkreślamy, że nie prosimy o dane osobowe dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich ani nie ujawniamy ich stronom trzecim.

17. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy najnowsze rozwiązania techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych – w szczególności, aby chronić dane osobowe przed ryzykiem przekazania i pozyskania ich przez strony trzecie. Zabezpieczenia te są aktualizowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

18. ZMIANY NASZYCH ZASAD OCHRONY DANYCH

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na postęp techniczny lub zmiany w prawie. W takim przypadku informacje na temat ochrony danych zostaną stosownie zaktualizowane. W związku z tym prosimy korzystać z aktualnej wersji polityki prywatności.

19. SENDGRID

Do wysyłania wiadomości e-mail korzystamy z usług „SendGrid”. Usługi te są świadczone przez firmę SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, CO 80202, USA.

Usługi SendGrid obejmują organizację i analizę wysyłki wiadomości e-mail i newsletterów. Po wprowadzeniu danych przez użytkownika, na przykład adresu e-mail, są one zapisywane na serwerach SendGrid w USA.

Firma SendGrid posiada certyfikat zgodności z postanowieniami „EU-US-Privacy-Shield”. „Privacy-Shield” to porozumienie między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi mające na celu zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

Dodatkowo zawarliśmy z firmą SendGrid tzw. „Umowę w sprawie przetwarzania danych”, która ją zobowiązuje do ochrony danych naszych klientów i zabrania ich ujawniania osobom trzecim. Dostawca usługi wysyłki jest zobowiązany wypełniać postanowienia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie naszego słusznego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz słuszny interes szczegółowo wyjaśniono powyżej.

Za pomocą usług SendGrid możemy analizować wysyłkę wiadomości e-mail. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość została otwarta i które łącza zostały kliknięte. Dodatkowo rejestrowane są informacje techniczne (np. godzina pobrania, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny). Takie informacje są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby analizy statystycznej wiadomości e-mail. Wyniki takiej analizy służą do rozwiązywania problemów z dostarczaniem wiadomości.

Więcej informacji na temat zasad ochrony danych przez firmę SendGrid można znaleźć na stronie: https://sendgrid.com/policies/privacy/

20. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie stosujemy zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

21. KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

drogą e-mailową – datenschutz@hobart.de lub pocztą –

HOBART GmbH, Datenschutzbeauftragter, Robert-Bosch-Strasse 17, 77656 Offenburg, Niemcy.

 

top