Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PROGRAM HOBART „RÓB WIĘCEJ”

Oddanie naszym pracownikom, społeczności i środowisku.

Strategia Korporacyjnej odpowiedzialności społecznej firmy HOBART opiera się na czterech głównych elementach: naszym korporacyjnym zarządzaniu i etyce, naszych pracownikach, naszej społeczności i naszym środowisku. W ramach naszej wizji zostania jedną z firm o najlepszych wynikach i opinii na świecie nigdy nie przestaniemy wspierać naszej społeczności i pracowników, aby mieć dobry wpływ na świat wokół nas.

scroll down

Odpowiedzialność

Jako firma działająca na całym świecie HOBART kładzie szczególny nacisk na Korporacyjną odpowiedzialność społeczną i podjął szereg kroków w celu wspierania naszej odpowiedzialności wobec załogi, społeczności i środowiska.

Dlaczego? Ponieważ jesteśmy świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności. To zaangażowanie to kluczowy i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju czynnik zapewniający sukces naszego przedsiębiorstwa.

Program ochrony klimatu CO2NSEQUENT

Skutecznie wdrażamy nasz program ochrony klimatu CO2NSEQUENT od 2001 r. Program obejmuje szereg działań związanych z ochroną klimatu. Mamy kompleksowe podejście do ekologii – czy to w kwestii konstrukcji budynków, kolejności produkcji czy też naszych produktów.

WIĘCEJ INFORMACJI DOT. NASZEJ POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ I ENERGETYCZNEJ

W HOBART ważne jest dla nas, aby

…doceniać siebie nawzajem,

…stworzyć podstawy do rozwoju osobistego,

…zapewnić środowisko sprzyjające integracji.

Ponieważ różnorodność oznacza różne doświadczenia,
perspektywy i osobowości,
co umożliwia większą innowacyjność i więcej sukcesów.

Bądźmy różnorodni!

Lepsza współpraca

Model kierownictwa „MOVE” („Motivation, Offenheit, Verantwortung, Entwicklung”, czyli motywacja, otwartość, odpowiedzialność, rozwój) umożliwia wyznaczanie standardów dla wszystkich pracowników i menadżerów. Stanowią one źródło inspiracji i zapewniają poszczególnym osobom stały rozwój zawodowy i osobisty w ramach firmy.

Otwarta i oparta na wzajemnym zrozumieniu interakcja to ważny element naszych podstawowych wartości. Należą do nich także wyróżniająca nas kultura informacji zwrotnych, nowoczesność miejsca pracy oraz szereg świadczeń firmowych – specjalne warunki dla pracowników przy zakupie określonych produktów.

W ten sposób zapewniamy zadowolenie z pracy, motywację do wydajności oraz duży stopień identyfikowania się z marką HOBART. Wszystkie te czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu.

Inwestujemy w przyszłość

To dzięki doskonale wykwalifikowanym pracownikom i menadżerom jesteśmy tym, czym jesteśmy – globalnymi liderami na rynku w dziedzinie komercyjnego zmywania! Cieszymy się, że potrafimy szkolić naszych pracowników i zapewniać im rozwój. Co roku oferujemy szereg praktyk i programów dualnego studiowania w sektorze komercyjnym i przemysłowym. Stymulujemy również dalsze szkolenia i rozwój naszych pracowników.

Utworzyliśmy własny program TALENTS FOR THE FUTURE przygotowujący szczególnie utalentowanych pracowników do zajęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości. Dzięki niemu pragniemy pomagać zdolnym pracownikom w rozwoju ich kariery.

HOBART WoMen’s Council

Nasza inicjatywa HOBART WoMen's (Rada kobiet) skupia się na wspieraniu kobiet na stanowiskach kierowniczych i technicznych oraz poprawie równowagi między karierą a życiem prywatnym. Kobiety mają w ten sposób możliwość wzajemnego wspierania się.

Powiązane tematy:
Raport – Ubranie robocze zamiast żakietu
Raport – Buty ze stalowymi noskami zamiast wysokich obcasów
Raport – Zarządzanie różnorodnością w firmie HOBART

Dobroczynność

Integralną częścią filozofii firmy HOBART jest stanowienie przykładu odpowiedzialności społecznej.

Wspieramy np. lokalne projekty socjalne i kulturalne oraz instytucje, takie jak przedszkola, zrzeszenia i organizacje społeczne.

Ponadto szczególnie bliski naszemu sercu jest projekt World Vision – od lat pomagamy finansowo dwojgu dzieci w Tanzanii.

CZYTAJ WIĘCEJ

top