Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

HOBART POMAGA

Integralną częścią filozofii firmy HOBART jest poczucie odpowiedzialności społecznej.

Wspieramy lokalne projekty socjalne i kulturowe, takie jak przedszkola, zrzeszenia i organizacje społeczne.

Ponadto wspieramy projekt World Vision i od lat pomagamy finansowo dwojgu dzieci w Tanzanii.

Od ponad 12 lat wspieramy Johanesa i Dorice darowiznami pieniężnymi i życzliwością, aby zapewnić im beztroskie dzieciństwo i bezpieczną przyszłość.

Dorice (21 lat) szkoli się obecnie na opiekuna przedszkolnego.

Z naszą pomocą Johanes (16 lat) uczęszcza do szkoły średniej, gdzie uczy się języka angielskiego.

Po wielu latach intensywnego wsparcia organizacja World Vision mogła zapewnić nowe perspektywy ludziom objętym projektem Lweru. Nie poprzestaliśmy na zaspokojeniu potrzeb materialnych i dostarczeniu sprzętu medycznego, leków, mebli szkolnych czy narzędzi do uprawy rolnej. Aktywnie włączyliśmy mieszkańców w nasze działania i zmieniliśmy ich sposób patrzenia. Pozwoliło to dzieciom i ich rodzinom wziąć życie we własne ręce. Dzięki temu znajdują się oni teraz w lepszej pozycji i patrzą w przyszłość z optymizmem.

ORGANIZACJA NON PROFIT WORLD VISION

World Vision to międzynarodowa organizacja non profit, która koncentruje się na zrównoważonej współpracy na rzecz rozwoju, pomocy w sytuacjach kryzysowych i wspieraniu polityki rozwojowej. Jej praca koncentruje się na wspieraniu dzieci, ich rodzin i środowiska w walce przeciwko biedzie i niesprawiedliwości. Dzieci są głównymi beneficjentami pomocy świadczonej przez World Vision, gdyż są przyszłością społeczeństwa, w którym żyją. Pomoc jest udzielana w zakresie opieki medycznej, kontroli zachorowań na AIDS, edukacji i promocji szkolenia zawodowego. Wszystkie grupy społeczne są ciągle wspierane, aby z czasem ludzie mogli stać się samodzielni.

Organizacja World Vision stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami i angażuje się w projekt Rukoma, aby pomagać dzieciom w potrzebie.

Rukoma znajduje się w północno-zachodniej Tanzanii. Większość rodzin w tym regionie zajmuje się rolnictwem. Ze względu na nieefektywne techniki rolnicze, ich dochody są niewystarczające, aby właściwie wyżywić dzieci.

40% dzieci w wieku poniżej pięciu lat jest chronicznie niedożywionych. Wiele małych dzieci nie otrzymuje szczepień, przez co często chorują.

Duży odsetek nie uczęszcza do szkoły. Jakość edukacji szkolnej jest niska ze względu na przeludnione klasy i brak materiałów dydaktycznych.

W związku z tym ponownie będziemy wspierać dwoje dzieci i ich rodziny pod patronatem organizacji World Vision, tym razem w ramach projektu Rukoma.

Chcemy poprawić ich warunki życiowe w zakresie efektywnego rolnictwa, dochodu, zdrowia, wyżywienia, edukacji i dostępu do wody.

Będziemy sponsorować Gibsona Bruno Justiniana (5 lat) i Anithę Eliasi Rafael (7 lat).

top